Kisah Taubatnya Seorang Hamba

kisah tentang TAUBAT.

Abu Said (Sa’ad bin Malik bin Sinan) Alkhudri berkata, “Bersabda Nabi shallallahu alaihi wassalam “Dahulu pada umat-umat yang terdahulu, terdapat seorang lelaki yang telah membunuh 99 sembilan puluh sembilan orang.

Kemudian dia ingin bertaubat. lalu dia menanyakan tentang orang yang teralim dari penduduk bumi, maka dia ditunjukkan kepada seorang pendeta. Dia pun mendatanginya. Si pembunuh itu mengutarakan kemusykilannya iaitu dia telah membunuh sembilan puluh sembilan jiwa, apakah masih ada peluang untuk bertaubat?

Jawab pendeta, “Tidak ada.” Maka segera dibunuhnya pendeta itu, sehingga genap 100 seratus orang yang telah dibunuhnya.

Kemudian dia mencari lagi orang alim yang lain pula, ketika telah ditunjukkan kepadanya (orang alim) maka si pembunuh itu menerangkan bahwa ia telah membunuh seratus orang, apakah masih ada jalan untuk bertaubat?

Jawab si Alim, “Ya ada, siapakah yang boleh menghalangnya untuk bertaubat? Pergilah ke suatu tempat kerana di sana terdapat orang-orang yang taat kepada Allah, maka contohilah amalan mereka, dan jangan kembali semula ke tempat asalmu ini, kerana tempat ini tidak baik.

”Maka pergilah orang itu. Tatkala baru separuh perjalanan, tiba-tiba hamba Allah tersebut mati mengejut.

Maka bertekaklah Malaikat Rahmat dengan Malaikat Azab berkenaan jenazah itu. Berkata Malaikat Rahmat, “dia telah berjalan untuk bertaubat kepada Allah dengan sepenuh hatinya.

”Berkata Malaikat Azab, “dia belum pernah berbuat kebaikan sama sekali!” Maka datanglah seorang Malaikat berupa manusia dan dijadikannya sebagai juri (hakim) di antara mereka.

Dia berkata, “Ukurlah jarak di antara dua tempat – yang ditinggalkan dengan yang dituju, maka ke mana yang dia lebih dekat masukkanlah dia kepada golongan orang berkenaan.

”Mereka pun mengukurnya. Hasilnya jenazah itu didapati lebih dekat dengan tempat yang baik yang ditujuinya. Maka ruhnya dipegang oleh Malaikat Rahmat. (Bukhori, Muslim)

Dalam riwayat lain (sahih): Allah memerintahkan kepada bumi yang ditinggalkan supaya menjauh dan bumi yang ditujuinya supaya mendekat.

Dalam riwayat lain: Diukur jarak kedua-dua tempat itu, maka mereka mendapatinya lebih dekat dengan tempat yang ditujui, maka diampunkannya.

Dalam riwayat lain: Maka condong (di bahagian dadanya) ke arah tempat yang dituju.

Rujukan: Riyadhus Shalihin – Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An Nawawy (Terjemahan Salim Bahreisy).

Silahkan Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s