Arsip Tag: dzikir20

84 kitab Rujukan Fadhilah Amal Maulana Zakariya

84 kitab Rujukan Fadhilah Amal Syaikhul Hadits Maulana Zakariya rah.a

Fadhilah Amal Hijau (Kebon Jeruk)1- Kitab Bukhari Sharif –
oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail

2- Fathul Bari –
oleh Abu Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani

3- Asadul Ghabaah –
oleh Allamah Ibnu Asir Jazuri

4- Durr Mantsur –
oleh Allamah Jalaluddin Sayuti

5- Khashaish Kubra –
oleh Allamah Sayuti

6- Tarikh Khamis –
oleh Syeikh Husain Muhammad Ibnu AlHasan

7- Bayanul Qur’an –
oleh Maulana Ashraf Ali Tanwi

8- Jamiul Fawaidh –
oleh Muhammad bin Muhamm Sulaiman

Baca lebih lanjut

bayan kh uzairon

Ceramah KH Uzairon Dunia Sebagai Ujian

Dunia Sebagai Ujian Bagi Manusia

Hadirin yang di muliakan Allah SWT.
Sesungguhnya Allah menciptakan dunia ini untuk tempat ujian. Allah ingin menguji hamba-hamba-Nya, siapakah yang pantas menjadi kekasih-kekasih Allah dan siapakah yang tidak pantas menjadi kekasih-kekasih Allah.

image

Hadirin yang di muliakan Allah SWT.
Sesungguhnya Allah menciptakan dunia ini sebagai tempat ujian. Allah ingin menguji siapakah orang-orang yang pantas di kirim ke surga-Nya dan siapakah yang pantas di kirim ke neraka-Nya.

Baca lebih lanjut

kaligrafi ayat kursi

40 hapalan hadits pendek

40 hapalan hadits pendek. Sungguh, ada anak… Sekolah selama 6 thn, gak hafal 40 hadits, tumbuh jadi remaja, sekolah lagi 3 thn, gak juga hafal 40 hadits.

Makin besar menjadi pemuda, sekolah 3 thn lagi, gak juga hafal 40 hadits. Sudah 12 tahun sekolah, 40 hadits tidak hafal.

Sudah dewasa, masuk university, sekolah lagi 6 tahun, gak juga hafal 40 hadits.

Kerja, nikah, punya anak, semakin sibuk, umur sudah 40 thn, tidak juga hafal 40 hadits.

Masya Allah….tatkala cahaya hidayah melanda…

Baru sadar, betapa banyak waktu sia-sia telah dilalui. Berapa banyak lagu dihafal, pantun jenaka hafal, tapi sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam tdk hafal.

Keutamaan Menghafal Hadits

Rasulullah SAW pernah bersabda (artinya) : “Semoga Allah menjadikan berseri-seri wajah seseorang yang mendengar dari kami hadits lalu dia menghafalkannya kemudian menyampaikannya kepada orang lain….”
(HR. Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Zaid bin Tsabit ra.)

Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang menghafal 40 hadits yang bermanfaat bagi ummatku dari urusan dien mereka, niscaya Allah akan membangkitkannya di hari kiamat beserta para ulama. Keutamaan seorang alim di bandingkan seorang abid (ahli ibadah) sebanyak 70 derajat dan Allah yang lebih tau berapa jarak antara satu derajat ke derajat berikutnya.”
(HR. Baihaqi dalam Syu’bul Iman)*

Dari Abu Darda ra. berkata, Rasulullah SAW telah di tanya apa batasan ilmu jika seseorang menghafalnya maka dia termasuk faqih?

Rasulullah SAW menjawab, “Barangsiapa menghafal bagi ummatku 40 hadits dari perkara dien mereka, niscaya Allah akan membangkitkannya di hari kiamat sebagai seorang faqih dan aku menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya”.
(HR. Baihaqi dalam Syu’bul Iman)*

40 hapalan hadits pendek

Hadits nomor 1 Imaniat

الَدِّيْنُ يُسرٌ

Ad diinu yusrun (HR Bukhari) Artinya: Agama itu mudah

Baca lebih lanjut

Amalan Lepas Dari Kesulitan Ekonomi

Amalan Lepas dari Kesulitan Ekonomi

image

Qulil laahumma Maalikal Mulki tu’til mulka man tashaaa’u wa tanzi’ulmulka mimman tashhaaa’u wa tu’izzu man tashaaa’u wa tuzillu man tashaaa’u biyadikal khairu innaka ‘alaa kulli shai’in Qadiir

Baca lebih lanjut

al-nabawi

Mutiara Nasehat Maulana Zakariya Al Kandahlawi, rah.a

Dalam bab ini saya ingin membahas tentang masalah khusus, karena pada zaman ini orang-orang pada umumnya telah melalaikan usaha tabligh.

Maulana_Zakariya_KandahlawiBegitu dalam diri sebagian manusia terdapat suatu penyakit, yaitu orang yang memberi nasihat agama, ceramah, tulisan, ta’lim atau tabligh kepada orang lain, maka yang terpikir olehnya adalah orang lain, sedangkan dirinya sendiri terlupakan.

Padahal, meskipun bertabligh kepada orang lain itu sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah memperbaiki diri sendiri. Banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa Nabi saw. memberi peringatan keras kepada orang yang menasihati orang lain, tetapi ia sendiri melakukan kemaksiatan.

Pada malam Isra Mi’raj, Rasulullah saw. melihat sekelompok manusia yang bibirnya digunting-gunting dengan gunting api yang membara. Beliau bertanya, “Siapakah orang-orang itu?” Jibril a.s. menjawab, “Mereka adalah para mubaligh dari umatmu yang tidak mengamalkan apa yang mereka dakwahkan.” (Misykat).
Baca lebih lanjut

bayan kh uzairon

Bayan KH Uzairon Memikirkan Persiapan Akhirat

MEMIKIRKAN PERSIAPAN AKHIRAT

Hadirin yang di muliakan Allah SWT.

Marilah kita tingkatkan kita kepada Allah, karena sesungguhnya kita semua akan di hadapkan kepada Allah. Dan Allah akan bertanya kepada kita, kita gunakan untuk apa umur yang telah diberikan Allah kepada kita, dari mana harta kita hasilkan, dan untuk apa kita gunakan. Kita gunakan untuk apa waktu muda kita. Apakah sudah kita amalkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita.

Hadirin yang di muliakan Allah SWT.
Baca lebih lanjut

bayan kh uzairon

Bayan KH Uzairon Kerjasama Menghidupkan Agama

Hadirin yang di muliakan Allah SWT.

Marilah kita tingkatkan taqwa kita kepada Allah SWT. dan juga gotong royong untuk mewujudkan taqwa ini dalam diri kita, keluarga kita, dan seluruh umat Baginda Nabi Muhammad SAW.

Allah SWT. tidak hanya memerintahkan kita untuk mengamalkan agama, tetapi juga memerintahkan kita untuk gotong royong dalam menjalankan  agama. Inilah ciri khas orang-orang yang diridhoi oleh Allah SWT. yaitu selalu tolong-menolong menjalankan agama. Dan diantara sifat-sifat orang yang dimurkai oleh Allah SWT. yaitu selalu mengganggu orang yang menjalankan agama.

Hadirin yang di muliakan Allah SWT.
Baca lebih lanjut

Keperluan hidup manusia

Keperluan hidup manusia adalah :
1. Makan Minum
2. Rumah
3. Kendaraan
4. Pakaian
5. Pernikahan

Para sahabat Nabi keperluannya rendah tetapi maksud hidup tinggi. Sementara kita memiliki keperluan tinggi tetapi maksud hidupnya rendah. Keseharian kita hanya memikirkan bagaimana mendapatkan keperluan, tetapi para sahabat berpikir untuk selalu mengorbankan keperluan untuk mendapatkan maksud hidup.

Perbedaan orang beriman dengan orang kafir dalam menggunakan keperluan dan maksud hidup adalah :

Baca lebih lanjut

Makam Nabi

Jabul Rizqi Amalan Penarik Rejeki

JALBUL RIZQI AMALAN PENARIK REJEKI Berdasarkan hadist-hadist dari Nabi SAW

1.Perbanyak baca لاحَولَ وَلاقُوّةَ اِلا بِاللهbagi yang rizqinya tersendat-sendat.

-Fadhilahnya:Melancarkan rizqi (HR.Thobroni) Baca lebih lanjut

tafakur

40 Hari Menjadi Kaya

40 Hari Menjadi Kaya. Subhanallah… Allah Maha Kaya, Maha Pemurah… Siapa sih yg gak pengin kaya? Jawabannya “gak ada”. Semua orang pengin kaya. Apalagi kaya dunia dan akhirat. Adapun, kriteria yg harus dilaksanakan:

40 Hari Menjadi Kaya

(1). Taubat
(2). Shalat
(3). Do’a / Dzikir
(4). Dhuha
(5). Tahajjud
(6). Qiraatul Qur’an
(7). Sedekah.

Simak rangkuman dibawah ini:

Baca lebih lanjut

99 Asmaul Husna

99 Asmaul Husna. nama Allah beserta maknanya Dzikir Asmaul Husna bacaan asmaul husna :

image

1. Ar-Rahmaan: ( الرحمن ) Maha Pengasih, iaitu pemberi kenikmatan yang agung-agung dan pengasih di dunia.

2. Ar-Rahim: ( الرحيم ) Maha Penyayang, iaitu pemberi kenikmatan yang di luar jangkaan dan penyayang di akhirat.

3. Al-Malik: ( الملك ) Maha Merajai/ Menguasai /Pemerintah, iaitu mengatur kerajaanNya sesuai dengan kehendakNya sendiri.

4. Al-Quddus: ( القدوس ) Maha Suci, iaitu tersuci dan bersih dari segala cela dan kekurangan.

5. As-Salaam: ( السلام ) Maha Penyelamat, iaitu pemberi keselamatan dan kesejahteraan kepada seluruh makhlukNya.

6. Al-Mu’min: ( المؤمن ) Maha Pengaman / Pemelihara keamanan, iaitu siapa yang bersalah dan makhlukNya itu benar-benar akan diberi seksa, sedang kepada yang taat akan benar-benar dipenuhi janjiNya dengan pahala yang baik.

7. Al-Muhaimin: ( المحيمن ) Maha Pelindung/Penjaga / Maha Pengawal serta Pengawas, iaitu memerintah dan melindungi segala sesuatu.

Baca lebih lanjut

Pentingnya bersahabat dengan shalihin beserta majelisnya

Pentingnya Bersahabat Dengan Para Shalihin Dan Menyertai Majelis Mereka.

Saya mengharapkan kepada kaum muslimin agar memperhatikan satu hal yang sangat penting, yaitu hendaknya selalu berhubungan dengan mereka yang senantiasa dekat dengan Allah (waliyullah) dan selalu mendatanginya.

Perbuatan ini dapat menyebabkan kekuatan amal agama serta mendatangkan kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita.

Rasulullah shallallahu alaihi wassallam bersabda:

Baca lebih lanjut

Kisah Taubatnya Seorang Hamba

kisah tentang TAUBAT.

Abu Said (Sa’ad bin Malik bin Sinan) Alkhudri berkata, “Bersabda Nabi shallallahu alaihi wassalam “Dahulu pada umat-umat yang terdahulu, terdapat seorang lelaki yang telah membunuh 99 sembilan puluh sembilan orang.

Kemudian dia ingin bertaubat. lalu dia menanyakan tentang orang yang teralim dari penduduk bumi, maka dia ditunjukkan kepada seorang pendeta. Dia pun mendatanginya. Si pembunuh itu mengutarakan kemusykilannya iaitu dia telah membunuh sembilan puluh sembilan jiwa, apakah masih ada peluang untuk bertaubat?

Baca lebih lanjut

Hukum Menerima Menolak Jamaah Tabligh di Masjid Masjid

Hukum Menerima Atau Menolak Jamaah Tabligh Di Mesjid – Mesjid.

HASIL BAHTSU MASA’IL PENGURUS CABANG NAHDLATUL ‘ULAMA KABUPATEN JEPARA

MUSHOHIH :

1. KH. Ahmad Kholil (Rois syuriyah) (kalinyamatan)
2. KH. Khumaidurrohman (Wakil Rois) (Jepara)
3. KH. Sya’toni (Mustasyar) (Bate Alit)
4. KH. Mahfudz Shidiq (Wakil Rois) (Kedung)
5. KH. Nafi’uddin Hamdan (Wakil Rois) (Welahan)
6. KH. Ubaidillah (Wakil Rois) (Keling)
7. KH. Kamil Ahmad (Wakil Rois) (Kalinyamatan)
8. KH. Muhsin Ali (Wakil Rois) (Kedung)

PERUMUS :

1. KH. Kholilurrohman (Ketua LBM) (Tahunan)
2. KH. Imam Abi Jamroh (Wakil Katib Syuriyah)
(Tahunan)
3. KH. Mukhlish (Wakil Ketua LBM) (Welahan)
4. KH. Mundziri Jauhari (Wakil ketua LBM)
(Welahan)
5. KH. Hadziq (Anggota LBM) (Welahan)
6. KH. Masduqi ridlwan (A’wan Syuriyah) (Kedung)
7. KH. Ahmad Roziqin (Katib Syuriyah) (Jepara)

JAMAAH TABLIGH

Deskripsi Masalah
Baca lebih lanjut

Fadhilah Keutamaan Tabligh Menyampaikan Agama

Fadhilah dakwah dan tabligh

1. Umat Tebaik
Firman Allah, “Kamu adalah umat terbaik dikeluarkan untuk segenap manusia, menyuruh orang berbuat makruf dan mencegah perbuatan mungkar serta beriman kepada Allah.” (Ali Imran: 110)

2. Saksi Atas Segenap Umat Manusia
Firman Allah, “Demikianlah Lami jadikan kamu suatu umat yang adil dan pilihan supaya kamumenjadi saksi atas segenap bangsa dan Rasul pun menjadi saksi atas kamu sendiri.” (Al Baqarah: 143)
Baca lebih lanjut

Kisah Anak Laki-Laki Harun Ar-Rasyid rah.a

Sedih Sekali kisah ini. Kisah Anak Laki-Laki Harun Ar-Rasyid rah.a

Harun Ar Rasyid mempunyai seorang anak laki-laki yang berumur sekitar 16 tahun. Ia banyak duduk di majlis orang-orang zuhud dan wara’.

Kisah Anak Laki-Laki Harun Ar-Rasyid rah.a

Dia juga sering berziarah ke pemakaman. Ketika sampai di pemakaman, ia berkata, “Ada masanya kalian tinggal di dunia ini dan sebagai tuannya. Akan tetapi ternyata dunia tidak melindungi kalian sehingga kalian sampai ke dalam kubur. Seandainya aku mengetahui apa yang menimpa kalian sekarang ini, tentu aku ingin mengetahui apa yang kalian katakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada kalian.

kemudian ia membaca syair ini:

Baca lebih lanjut