Ayat Kursi Latin dan artinya Keutamaan Manfaat Kehebatan

ayat kursi latin dan artinya

ALLAHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QAYYUMU. LAA TA’KHUDZUHUU SINATUW WA LAA NAUUM. LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDHI. MAN DZAL LADZII YASFA’U ‘INDAHUU ILLAA BI IDZNIHI. YA’LAMU MAA BAINA AIDIIHIM WA MAA KHALFAHUM. WA LAA YUHITHUUNA BI SYAI-IN MIN ‘ILMIHII ILLAA BI MAASYAA-A. WASI’A KURSIYYUHUSSAMAAWAATI WAL ARDHA. WA LAA YA-UDHUU HIFZHUHUMAA WAHUWAL ‘ALIYYUL AZHIIM.

Artinya :
Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Kekal lagi terus menerus mengurus makhlukNya, tidak mengantuk dan tidak tidur KepunyaanNya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izinNya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang meraka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Alhamdulillah. ketemu juga hadits yang kucari: salah satu Hadits dari sekian banyak Fadhilah keutamaan tentang ayat Kursi.

Dari Abu hurairah Radhiallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu alaihi wasalam. mempercayakan saya untuk menjaga zakat pada bulan Ramadhan,

kemudian ada seseorang datang dan mengambil segenggam makanan. Orang itu pun saya tangkap. Lalu saya  katakan padanya: ”Sungguh saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah SAW.” Ia  berkata: “Aku adalah  orang miskin yang mempunyai banyak tanggungan keluarga yang membutuhkan makanan ini.” Saya pun melepaskan orang itu.

Pagi harinya Rasulullah SAW. bertanya: “Wahai Abu Hurairah apa yang diperbuat tawananmu tadi malam?” Saya menjawab: “Wahai  Rasulullah, ia mengeluhkan dirinya yang  membutuhkan makanan sedangkan ia mempunyai banyak keluarga, maka saya pun merasa kasihan kepadanya dan karenanya, saya telah melepaskannya.” Beliau bersabda,  “sesungguhnya ia berdusta kepadamu dan sungguh ia akan datang lagi.“ Saya pun percaya bahwa ia akan datang lagi, karena Rasulullah SAW. telah mengatakan hal itu. Oleh karena itu, saya berjaga-jaga dengan sunguh-sungguh.

Kemudian orang itu datang lagi dan mengambil segenggam makanan, maka saya pun berkata: “Sungguh saya melaporkanmu kepada Rasulullah SAW.’ Ia berkata: ”Biarkanlah aku, karena sesungguhnya aku adalah orang miskin dan mempunyai tanggungan banyak keluarga, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi.” Saya pun merasa kasihan kepadanya dan karenanya, saya melepaskannya.

Pagi harinya Rasulullah SAW. bertanya: “Wahai Abu Hrairah apa yang diperbuat oleh tawananmu?” Saya menjawab: “Wahai Rasulullah ia mengeluhkan kebutuhannya sedangkan ia mempunyai banyak keluarga. Saya pun merasa kasihan kepadanya, karenanya, saya telah melepaskannya.” Beliau bersabda,  “sesungguhnya ia berdusta kepadamu dan ia akan kembali datang.” Kemudian saya pun berjaga-jaga untuk ketiga kalinya.

Tiba-tiba ia datang lagi dan mengambil segenggam makanan. Lalu orang itu pun saya tangkap dan saya berkata kepadanya: “Sungguh saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah SAW. Ini adalah perbuatanmu  yang ketiga kalinya dimana kamu berjanji untuk tidak akan mengulanginya, tapi ternyata kamu mengulanginya kembali.” Ia berkata: “Lepaskan saya, dan saya akan memberitahukan kepadamu beberapa kalimat yang mana Allah akan memberikan banyak manfaat kepadamu dengan kalimat itu.”

Saya bertanya: “Kalimat-kalimat apakah itu?” Ia berkata: “Apabila kamu hendak  tidur maka bacalah ayat kursi (ALLAHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QAYUUM sampai kahir ayat). Seandainya kamu membacanya, niscaya Allah akan selalu memberi perlindungan dan syetan tidak akan  datang kepadamu sampai waktu pagi.” Maka saya pun membiarkannya pergi.

Pagi harinya Rasulullah SAW. bertanya kepada: “Apa yang diperbuat oleh  tawananmu tadi malam?“ Saya menjawab: “Wahai Rasulullah, ia memberitahukan kepada saya beberapa kalimat yang mana Allah akan memberi manfaat kepada saya dengan beberapa kalimat itu. Karenanya, saya telah membiarkannya pergi.

Beliau bertanya: “Kalimat-kalimat apakah itu? “saya berkata: “Apabila kamu hendak tidur maka bacalah ayat kursi dari awal sampai selesai, yaitu ayat: “ALLAHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QAYUUM”, niscaya Allah selalu memberi perlindungan kepadamu  dan syetan tidak akan datang kepadamu sampai waktu pagi.”

Beliau pun bersabda,  “Sesungguhnya ia berkata benar kepadamu walaupun ia adalah pendusta. Tahukah kamu siapakah yang datang kepadamu selama tiga malam itu wahai Abu Hurairah?“ Saya menjawab: “Tidak.” Beliau bersabda, “itu adalah syetan.” (HR. Bukhari)

25 khasiat ayatul kursi dalam kehidupan.

Ayat kursi adalah ayat yang paling mulia dari seluruh ayat yang terdapat didalam Al-qur-an. Ayat kursi merupakan ayat ke-255 dari surat Al-Baqarah. Pada ayat ini Allah berfirman, “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak untuk disembah) melainkan Dia. Yang Maha Hidup, Yang Terus-menerus Mengurus (makhluk-makhlukNya), Tidak Mengantuk dan Tidak Tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan meraka dan apa yang dibelakang mereka, dan meraka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki.

Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi Maha besar”.
Semua surat dalam al-Qur’an adalah surat yang agung dan mulia. Demikian juga seluruh ayat yang dikandungnya. Namun, Allah Subhanahu wa ta’ala dengan kehendak dan kebijaksanaanNya menjadikan sebagian surat dan ayat lebih agung dari sebagian yang lain.

Perlu dibedakan di sini antara ayat yang paling mulia dengan surat yang paling mulia, bahwa keduanya itu berbeda. Yang mana ayat yang paling mulia adalah ayat kursi, sedangkan surat yang paling mulia adalah surat Al-Fatihah. Hal ini merujuk pada hadist yang lain mengenai surat yang paling mulia di dalam Al-qur’an
Syaikh Umar Sulaiman Al Asyqar berkata, ”Yang paling baik digunakan untuk melawan jin yang masuk ke dalam tubuh manusia adalah dzikrullah (dzikir kepada Allah) dan bacaan Al Qur`an. Dan yang paling besar dari itu ialah bacaan ayat kursi, karena sesungguhnya orang yang membacanya saat mau tidur maka akan selalu dilindungi oleh penjaga dari Allah, dan ia tidak akan didekati oleh setan sampai Subuh.

Ayat Kursi diturunkan pada suatu malam setelah Hijrah. Menurut riwayat, ketika ayat kursi diturunkan disertai dengan iringan beribu-ribu malaikat karena kebesaran dan kemuliaannya. Dunia setan dan iblis menjadi gempar karena adanya sesuatu yang menjadi perintang misinya.
25 KHASIAT AYAT KURSI

1.Sesiapa yang membaca ayat Kursi dengan khusyuk setiap kali selepas sholat fardhu, setiap pagi dan petang, setiap kali keluar masuk rumah atau hendak musafir, insyaAllah akan terpeliharalah dirinya dari godaan syaitan, kejahatan manusia, binatang buas yang akan memudaratkan dirinya bahkan keluarga, anak-anak, harta bendanya juga akan terpelihara dengan izin Allah s.w.t.

2.Mengikut keterangan dari kitab “Asraarul Mufidah” sesiapa mengamalkan membacanya setiap hari sebanyak 18 kali maka akan dibukakan dadanya dengan berbagai hikmah, dimurahkan rezekinya, dinaikkan darjatnya dan diberikannya pengaruh sehingga semua orang akan menghormatinya serta terpelihara ia dari segala bencana dengan izin Allah.

3.Syeikh Abu Abbas ada menerangkan, siapa yang membacanya sebanyak 50 kali lalu ditiupkannya pada air hujan kemudian diminumnya, Insya-Allah, Allah akan mencerdaskan akal fikirannya serta memudahkannya menerima ilmu pengetahuan.

4.Rasullullah s.a.w. bersabda bermaksud: “Sesiapa pulang ke rumahnya serta membaca ayat Kursi, Allah hilangkan segala kefakiran di depan matanya.

5.Sabda baginda lagi; “Umatku yang membaca ayat Kursi 12 kali pada pagi jumaat, kemudian berwuduk dan sembahyang sunat dua rakaat, Allah memeliharanya daripada kejahatan syaitan dan kejahatan pembesar.”

6.Orang yang selalu membaca ayat Kursi dicintai dan dipelihara Allah sebagaimana DIA memelihara Nabi Muhammad.
Mereka yang beramal dengan bacaan ayat Kursi akan mendapat pertolongan serta perlindungan Allah daripada gangguan serta hasutan syaitan.

7.Pengamal ayat Kursi juga, dengan izin Allah, akan terhindar daripada pencerobohan pencuri. Ayat Kursi menjadi benteng yang kuat menyekat pencuri daripada memasuki rumah.

8.Mengamalkan bacaan ayat Kursi juga akan memberikan keselamatan ketika dalam perjalanannya.

9.Ayat Kursi yang dibaca dengan penuh khusyuk, insya-Allah akan menyebabkan syaitan dan jin terbakar.

10.Jika anda berpindah ke rumah baru maka pada malam pertama anda menduduki rumah itu sebaiknya anda membaca ayat Kursi 100 kali, insya-Allah mudah-mudahan anda sekeluarga terhindar daripada gangguan lahir dan batin.

11.Barang siapa membaca ayat Al-Kursi apabila berbaring di tempat tidurnya, Allah mewakilkan 2 orang Malaikat memeliharanya hingga subuh.

12.Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir setiap sembahyang Fardhu, ia akan berada dalam lindungan Allah hingga sholat yang lain.

13.Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir tiap sholat, tidak menegah akan dia daripada masuk syurga kecuali maut, dan barang siapa membacanya ketika hendak tidur, Allah memelihara akan dia ke atas rumahnya, rumah jirannya & ahli rumah2 di sekitarnya.

14.Barang siapa membaca ayat Al-Kursi diakhir tiap-tiap sholat Fardhu, Allah menganugerahkan dia hati-hati orang yang bersyukur perbuatan2 orang yang benar, pahala nabi2 juga Allah melimpahkan padanya rahmat.

15.Barang siapa membaca ayat Al-Kursi sebelum keluar rumahnya, maka Allah mengutuskan 70,000 Malaikat kepadanya, mereka semua memohon keampunan dan mendoakan baginya.

16.Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir sembahyang Allah azza wajalla akan mengendalikan pengambilan rohnya dan ia adalah seperti orang yang berperang bersama nabi Allah sehingga mati syahid.

17.Barang siapa yang membaca ayat al-Kursi ketika dalam kesempitan niscaya Allah berkenan memberi pertolongan kepadanya Dari Abdullah bin ‘Amr r.a.

18.Sesiapa yang membaca ayat Kursi dengan istikamah setiap kali selesai sembahyang fardhu, setiap pagi dan petang, setiap kali masuk kerumah atau kepasar, setiap kali masuk ke tempat tidur dan musafir, insyaallah akan diamankan dari godaan syaitan dan kejahatan raja-raja (pemerintah) yang kejam, diselamatkan dari kejahatan manusia dan kejahatan binatang yang memudharatkan. Terpelihara dirinya dann keluarganya, anak-anak nya, hartanya, rumahnya dari kecurian, kebakaran dan kekaraman.

19.Terdapat keterangan dalam kitab-kitab Asrarul Mufidah:Barang siapa mengamalkan membaca ayat Kursi,setiap kali membaca sebanyak 18 kali,insyaAllah dia akan hidup berjiwa Tauhid,dibukakan dadanya dengan berbagai hikmat,dimudahkan rizkinya,dinaikkan martabatnya,diberikan kepadanya pengaruh sehingga orang selalu segan kepadanya,dipeliharakan dari segala bencana dengan izin Allah SWT.

20.Syekh Abul ‘Abbas Al-Bunni menerangkan:”Siapa membaca ayat Kursi sebanyak hitungan kata-katanya,yaitu 50 kali,ditiupkan pada air hujan kemudian diminumnya,maka insyaAllah,Allah SWT mencerdaskan akalnya dan memudahkannya faham pada ilmu yang dipelajarinya
(terdapat dalam kitab Khazinatul Asrar).

21.Syekh Al-Bunni menerangkan:”Siapa yang membaca ayat Kursi sebanyak hitungan hurufnya,yaitu 170 huruf,maka insyaAllah,Allah SWT akan memberikan pertolongan pada hal dan menunaikan segala hajatnya dan melapangkan pikiran-pikirannya,diluaskan rizkinya,dihilangkan kedukaannya,dan diberikan apa yang dituntutnya.
(terdapat dalam tafsir Al-Qudsi).

22.Barangsiapa membaca ayat Kursi ketika hendak tidur,maka Allah SWT mewakilkan kepada dua malaikat yang menjaga selama tidurnya sampai pagi.
Demikian sabda nabi Muhammad SAW dari Abi Qutadah.

Abdurrahman bin ‘Auf menerangkan:
Bahwa ia apabila masuk kerumahnya,dibacanya ayat Kursi pada empat penjuru rumahnya dan mengharapkan dengan itu menjadi penjaga dan pendinding syaitan.
(terdapat dalam tafsir Al-Qudsi).

23.Syaikhul Kabir Muhyiddin Ibnul Arabi menerangkan:
Bahwa siapa yang membaca ayat Kursi sebanyak 1000 kali dalam sehari semalam kemudian dawam (kontinyu) membacanya sampai 40 hari,maka demi Allah dan demi Rasulullah dan demi Al-Qur’an yang mulia,Allah akan membukakan baginya pandangan rohani,dihasilkan yang dimaksud dan diberi pengaruh kepada manusia.
(terdapat dalam kitab Khawasul Qur’an).

24.Bahwa siapa yang membaca 4 ayat pada permulaan suratul Baqarah dan ayat Kursi,ditambah 2 ayat setelah ayat Kursi kemudian ditutup dengan 3 ayat pada akhir suratul Baqarah,maka ia dan keluarganya tidak didekati syaitan,dan jika dibacakan pada orang gila,niscaya akan sembuh dengan seizin Allah SWT.
(terdapat dalam kitab itqan).

25.Siapa yang membaca ayat Kursi secara kontinyu setiap kali selesai sembahyang fardhu,setiap pagi dan petang,setiap kali masuk kerumah dan kepasar,setiap kali masuk ketempat tidur dan pergi musafir,insyaAllah ia akan diamankan dari godaan syaitan dan kejahatan raja-raja kejam,diselamatkan dari kejahatan manusia dan kejahantan binatang2 yang memudharatkan.Terpelihara dirinya dan keluarganya,anak2nya,hartanya,rumahnya dari kecurian,kekaraman dan kebakaran.Didapatny keselamatan dan kesehatan jasmaninya dengan izin Allah SWT yg Hidup dan Berdiri Sendiri.

Keutamaannya antara lain:

Ayat kursi menjadi salah satu jalan menuju surga dengan dibaca disetiap selesai shalat fardhu, siapa yang menjaga bacaan ayat kursi setelah shalat fardhu yang dibaca setelah membaca dzikir yang diajarkan oleh Nabi, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga.

Waallahu a’lamu bishowab.

Sekian dulu dari saya, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Iklan

3 thoughts on “Ayat Kursi Latin dan artinya Keutamaan Manfaat Kehebatan

Silahkan Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s